Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015314

Váš názor v oblasti sociálních služeb na Příbramsku nás zajímá. Napište nám ho prosím (jméno, příjmení a e-mail jsou nepovinné položky, vyplňte je v případě, že s námi chcete zůstat v kontaktu). Děkujeme.