Aktivizace územích aktérů - obcí - konzultace

18.03.2021

Dílčí motivační a informační konzultace v obcích řešeného území (3 obce). Cílem konzultace bylo zapojování aktérů do procesu plánování, sběr podkladů pro zpracování SPRSS a zajištění informovanosti o projektu v území. Koordinátorka projektu řešila s představiteli obcí dílčí závěry analytických částí, které se úzce vážou na obce, obecní rozpočty a sociální práci v obcích, zjišťovala postoj zástupců obcí k sociální problematice a přístup k řešení sociálních situací obyvatel obcí. Součástí konzultace bylo též předání informačních letáků projektů se žádostí o distribuci v obci.