Aktualizace návrhu sociální platformy SO ORP Příbram

27.09.2021

Byl aktualizován a doplněn návrh sociální platformy SO ORP Příbram jako příprava pro věcné projednání v pracovních skupinách projektu. Text návrhu sociální platformy je k dispozici v záložce Výstupy projektu.