Analýza nabídky sociálních služeb - dokončení

23.04.2021

V rámci naplňování klíčové aktivity KA02 byla dokončena dílčí analýza A2, tj. Analýza nabídky sociálních služeb v řešeném území SO ORP Příbram. Jedná se o poslední dílčí podklad pro komplexní zhodnocení situace v sociální oblasti a následné zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram (KA03). Dílčí analýza je k dispozici zde.