Analýza potřebnosti sociálních služeb - dokončení

13.04.2021

Bylo dokončeno zpracování dílčí analýzy A1_Analýza potřebnosti sociálních služeb v řešeném území SO ORP Příbram. Kompletní dokument je k dispozici zde.