Datová příprava analytické části

29.05.2020

Dokončení první části přípravy dotazníkových šetření a řízených rozhovorů, sběr sekundárních dat pro analytickou část (mapování poskytovatelů sociálních služeb).