Dokončení analýzy relevantních rozvojových dokumentů

23.04.2021

Byla dokončena dílčí analýza A5_Analýza relevantních rozvojových koncepcí s vazbou na sociální oblast (krajské dokumenty, regionální, mikroregionální a komunální - komplexní/souhrnné i sektorové). Dokument je k dispozici zde.