Dokončení demografické analýzy SO ORP Příbram

05.04.2021

Byla dokončena dílčí analýza A3 zpracovaná v rámci klíčové aktivity KA02. Dokument je k dispozici zde.