Dokončení dílčí analýzy - financování sociální oblasti

11.03.2021

V rámci realizace aktivity KA02 byl dokončen dílčí dokument projektu A4_Financování sociální oblasti zaměřený na rozpočty obcí z řešeného území SO ORP Příbram. Výstup aktivity - dokument je k dispozici zde.