Dokončení zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS

30.06.2021

Ukončení realizace KA2 Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Byla provedena finalizace dílčích analýz a SWOT analýzy, byla specifikována východiska pro návrhovou části SPRSS, vč. priorit směřování sociálních služeb (cílové skupiny, životní situace, typy a formy klíčových sociálních služeb). Ve vazbě na KA4 a KA5 byl systém vyhodnocování a monitorování SPRSS zařazen jako součást aktivit sociální platformy s podporou elektronického nástroje - informačního systému sociální platformy. Dílčí analýzy byly shrnuty do komplexní analytické části SPRSS a postoupeny k formálnímu dopracování v rámci realizace KA3 Vytvoření SPRSS.