Finalizace analytické části SPRSS po formálních úpravách

31.08.2021

V rámci realizace KA3 Vytvoření SPRSS byla finalizovaná formální úprava analytické části, viz Výstupy projektu.