Finalizace záznamových archů

16.06.2020

Realizační tým finalizoval záznamové archy pro realizaci řízených rozhovorů s aktéry v oblasti sociálních služeb (zástupci obcí, poskytovatelé sociálních služeb, Policie ČR, Městská policie).