Informační schůzka a konzultace s poskytovatelem nové sociální služby

20.05.2021

Dne 20. 5. 2021 proběhla informační a konzultační schůzka koordinátorky projektu se zástupkyní nové sociální služeby v regionu - Poradne Včera, organizace Dementia. Zástupkyní poskytovatele byli sděleny informace o poskytované službě, cílových skupinách, rozvojových záměrech, lokalizaci služby, apod. Byla též diskutováno zapojení sociální služby do procesů SPRSS SO ORP Příbram. Zápis ze schůzky je uložen v dokumentaci projektu.