Konzultace s poskytovatelem sociální služby - Člověk v tísni

21.10.2021

Telefonická konzultace o situaci v oblasti dluhové problematiky a dluhového poradenství na území SO ORP Příbram. Zápis z konzultace je uložen v dokumentaci projektu.