Jednání Další konzultační skupiny projektu

23.02.2021

23. 2. 2021 proběhlo jednání další konzultační skupiny projektu s následujícím programem:

  • rekapitulace informací o projektu a specifikace postupu prací na projektových aktivitách
  • praktické cíle projektu
  • spolupráce s konzultační skupinou - očekávání s vazbou na cíle projektu

Podrobný zápis z jednání, včetně prezenční listiny, fotodokumentace on-line jednání je k dispozici v dokumentaci projektu.