Jednání o rozvoji sociálních služeb v SO ORP Příbram

24.06.2021

24. 6. 2021 proběhlo jednání zástupců ORP Příbram s pracovníky oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb (OKM)Krajského úřadu Středočeského kraje za účelem stanovení postupu při aktualizaci sítě sociálních služeb ve vazbě na potřeby rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram. Výsledky jednání mají vazbu na procesní postupy i věcné výstupy realizovaného SPRSS SO ORP Příbram. Zápis z jednání je součástí dokumentace projektu.