Jednání realizačního týmu projektu

16.02.2021

Video call na platformě meet.jit.si. Účast dle zápisu. Zápis je součástí dokumentace projektu. Hlavní body:

  • kontrola zápisu z minulého RT
  • administrace projektu
  • postup realizace projektu
  • příprava jednání pracovních skupin