Jednání realizačního týmu projektu

16.03.2021

Pravidelné on-line jednání realizačního týmu projektu. Hlavní body k projednání:

  • kontrola zápisu z minulého RT
  • administrace projektu
  • postup realizace projektu
  • zhodnocení jednání pracovních skupin