Jednání realizačního týmu projektu

13.04.2021

Video call na platformě meet.jit.si. Náplň jednání:

  • kontrola zápisu z RT 16. 3. 2021
  • administrace projektu
  • postup realizace projektu - stav naplňování výstupů projektu
  • příprava na jednání pracovních skupin 05/2021
  • koordinace spolupráce s KÚSK

Podrobný zápis je založen v projektové dokumentaci.