Jednání realizačního týmu s manažery MAS

15.11.2021

V pondělí 15. 11. 2021 se členové realizačního týmu projektu setkali na on-line jednání s manažery místních akčních skupin, které realizují svoji činnosti na území správního obvodu ORP Příbram. Předmětem jednání bylo seznámení místních akčních skupin s dosavadními výstupy projektu a diskuse o parametrech spolupráce v území s ohledem na vznik sociální platformy a jejího koordinátora a projekty MAS plánované v Operačním programu Zaměstnanost +. Závěry diskuse jsou součástí zápisu z jednání realizačního týmu.