Jednání realizačního týmu

26.05.2021

Video call na platformě meet.jit.si. Náplň jednání:

  • zhodnocení jednání pracovních skupin
  • administrace projektu
  • další zapojování aktérů do projektu
  • informační systém - katalog - spolupráce se SK

Podrobný zápis je založen v projektové dokumentaci