Jednání realizačního týmu

15.06.2021

Video call na platformě meet.jit.si. Náplň jednání:

  • kontrola zápisu z RT 26. 5. 2021
  • administrace projektu
  • informační systém - katalog - spolupráce se SK
  • další pokračování projektu

Podrobný zápis je založen v projektové dokumentaci