Jednání realizačního týmu

13.07.2021

Video call na platformě meet.jit.si. Náplň jednání:

  • kontrola zápisu z RT 15. 6. 2021
  • administrace projektu
  • informační systém - katalog - spolupráce se SK
  • další pokračování projektu
  • příprava podzimního jednání pracovních skupin (konference)

Podrobný zápis je založen v dokumentaci projektu.