Jednání realizačního týmu

10.08.2021

Video call na platformě meet.jit.si. Náplň jednání:

  • kontrola zápisu z RT 13. 7. 2021
  • výjezdní jednání pracovních skupin (konference)
  • informační systém - katalog
  • realizace klíčové aktivity KA3
  • další pokračování projektu

Podrobný zápis je založen v dokumentaci projektu.