Jednání realizačního týmu

14.09.2021

Video call na platformě meet.jit.si. Náplň jednání:

  • kontrola zápisu z RT 27. 8. 2021
  • výjezdní jednání pracovních skupin (konference)
  • informační systém - katalog
  • další pokračování projektu

Podrobný zápis je založen v dokumentaci projektu.