Jednání realizačního týmu

15.11.2021

Video call na platformě meet.jit.si. Náplň jednání:

  • kontrola zápisu z RT 5. 10. 2021
  • konzultace se zástupci MAS v SO ORP Příbram - platforma
  • memorandum o rozvoji spolupráce
  • informační systém - katalog
  • další pokračování projektu - příprava ZoR, ŽoP

Podrobný zápis je založen v dokumentaci projektu.