Jednání s územními aktéry - MAS Podbrdsko

12.02.2021

Jednání s ředitelkou kanceláře MAS Podbrdsko o zkušenostech s tvorbou katalogu sociálních služeb na území MAS (technické parametry, forma zpracování, aktualizace). Možnosti provázání s připravovaným katalogem sociálních služeb SO ORP Příbram (zapojení výstupu projektu MAS Podbrdsko do realizovaného projektu města Příbram).