Komunikace s metodikem SPRSS KÚSK

12.02.2021

Zahájení komunikace se zástupci Středočeského kraje v oblasti střednědobého plánování sociálních služeb a systémového nastavení komunikace - vazba na informační systém sociálních služeb a katalog sociálních služeb. Řešení možného zapojení ORP Příbram do přípravy projektu KISSOS SčK. Další jednání bude vedeno institucionálně z úrovně příjemce. Záznam jednání je uložen v dokumentaci projektu.