Konzultace s relevantními aktéry (obce, poskytovatelé zdravotně-sociálních služeb - distribuce letáků

03.03.2021

Dílčí motivační a informační konzultace v obcích řešeného území (5 obcí). Cílem konzultace bylo zapojování aktérů do procesu plánování, sběr podkladů pro zpracování SPRSS a zajištění informovanosti o projektu v území. Koordinátorka projektu řešila s představiteli obcí dílčí závěry analytických částí, které se úzce vážou na obce, obecní rozpočty a sociální práci v obcích, zjišťovala postoj zástupců obcí k sociální problematice a přístup k řešení sociálních situací obyvatel obcí. Proběhla též konzultace se třemi poskytovateli zdravotně-sociálních služeb s řešením problematiky na rozhraní zdravotní a sociální péče. Do konzultací byly též zapojeny relevantní odbory a oddělení příjemce - OSPOD, školství. Součástí konzultací bylo též předání informačních letáků projektů se žádostí o distribuci v obcích a v rámci oslovených organizací.