Konzultace s metodiky SPRSS KÚSK

23.06.2021

Metodická konzultace s koordinátory plánování rozvoje sociálních služeb Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje. Téma konzultace: informační systém sociálních služeb - katalog sociálních služeb v rámci projektu, krajský informační systém sociálních služeb, možnosti provázanosti systémů, katalog souvisejících (navazujících) služeb, statisticko-analytické moduly v informačních systémech. Zápis z jednání je uložen v dokumentaci projektu.