Konzultace s poskytovateli sociálních služeb, distribuce informačních letáků

24.03.2021

Koordinátorka projektu realizovala osobní schůzky se zástupci poskytovatelů sociálních služeb v řešeném území. Cílem konzultace bylo seznámit účastníky s dílčími výstupy projektu a zapojovat názory přímých vykonavatelů péče o potřebné osoby s podrobnou znalostí existujících problémů, cílových skupin a potenciálních rizik. Součástí konzultace bylo též předání informačních letáků se žádostí o distribuci v zájmovém okruhu zapojených organizací.