Konzultace s územními aktéry - obce

11.02.2021

Dílčí motivační konzultace v obcích řešeného území (8 obcí). Koordinátorka projektu řešila s představiteli obcí dílčí závěry analytických částí, které se úzce vážou na obce, obecní rozpočty a sociální práci v obcích, zjišťovala postoj zástupců obcí k sociální problematice a přístup k řešení sociálních situací obyvatel obcí. Součástí konzultace bylo též předání informačních letáků projektů se žádostí o distribuci v obci.