Konzultace se zástupcem poskytovatele služby tísňové péče

16.06.2021

Dne 16. 6. 2021 proběhla telefonická konzultace koordinátorky projektu a zástupkyně služby tísňové péče organizace Život Plus, z.ú. Konzultace se zaměřovala na poskytovanou službu, aktivity spolupráce organizace s ORP a zapojení služby do SPRSS. Zápis z konzultace je uveden v dokumentaci projektu.