Metodická a systémová spolupráce s KÚSK

21.04.2021

Proběhla 2 samostatná jednání s metodiky střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SčK. První jednání vedl zástupce příjemce (ORP Příbram) k tématu technických parametrů a možností propojení informačních systémů v rámci projektu (zejména katalogu sociálních služeb). Druhé jednání vedl metodik projektu k širším tématům spolupráce, nastavení plánu, komunikace či územní koordinace s vazbou na SčK.