Návrhová část SPRSS - teze k projednání

06.09.2021

Byly zpracovány základní teze návrhové části SPRSS k širší diskusi v RT a v pracovních skupinách. Teze budou využity též jako podklad k jednání pracovních skupin na společné konferenci v říjnu 2021. Dokument je ke stažení v záložce Výstupy projektu.