Oslovení obcí v rámci zapojení do projektu - příprava

17.08.2020

Zpracování návrhu oslovení všech obcí zapojených do projektu s popisem spolupráce a žádoucím zapojením, včetně specifikace postupu realizace projektu ve vztahu k municipalitám.