Projednání aktualizace dokumentu MAP II SO ORP Příbram

14.04.2021

Projednání stav zpracování dokumentu MAP II SO ORP Příbram pro zapojení výstupů do analytické části zpracovávaného SPRSS, konkrétně do dílčí analýzy A5.