Prvotní zmapování poskytovatelů sociálních služeb

29.06.2020

Realizační tým dokončil prvotní zmapování poskytovatelů sociálních služeb v řešeném území v rozsahu: kontaktní údaje, druh služby, převažující cílová skupina, územní působnost, úvazky přímé péče, počet lůžek (u relevantních služeb).