Rešerše relevantních koncepčních dokumentů

07.09.2020

Zahájení sběru dat pro rešerše relevantních koncepčních dokumentů, které zahrnují sociální oblast v řešeném území (SO ORP Příbram).