Revize výstupů projektu SPRSS MAS Podbrdsko

25.09.2020
Zahájení revize výstupů projektu SPRSS MAS Podbrdsko ve vztahu na zpracování analýz v rámci řešeného projektu.