Rozvoj spolupráce v sociální oblasti s bezpečnostními složkami

22.01.2021

Série jednání koordinátora projektu se zástupci bezpečnostních složek - Policie ČR (11.1.2021 - 2 jednání, 21.1.2021 - 1 jednání), Městská policie Příbram (22.1.2021). Temata: řešené situace s vazbou na sociální služby, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, identifikované cílové skupiny, hlavní problémy z pohledu činnosti bezpečnostních složek. Záznamy z jednání jsou uloženy v dokumentaci projektu.