Rozvoj systémové spolupráce SO ORP Příbram a KÚSK

09.03.2021

Konzultace zástupce příjemce projektu s metodikem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na KÚSK - možnosti propojení připravovaných informačních systému sociálních služeb (resp. katalogu sociálních služeb).