Společná konference aktérů SPRSS SO ORP Příbram

18.10.2021

Ve dnech 14.-15.10.2021 se uskutečnila společní konference aktérů střednědobého plánování sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. První den konference byl koncipován jako společné jednání obou pracovních skupin projektu, tj. stálé pracovní skupiny a další konzultační skupiny. V rámci jednání pracovních skupin byla řešena zejména návrhová část SPRSS a udržitelnost střednědobého plánování v řešeném území. Předmětem diskuse byly tří základní oblasti: (i) optimalizace a rozvoj sociálních služeb v regionu, (ii) organizační zajištění realizace a kontinuálního plánování v sociální oblasti, (iii) nástroje realiace a kontinuálního plánování v sociálních službách. V první části konference byla řešena zejména témata spojená se sociální platformou a informačním systémem sociálním platformy. V odpolední části prvního dne pak probíhala rozsáhlá debata o optimalizaci a rozvoji sociálních služeb ve správním obvodu. V druhém konferenčním dni diskutovali zástupci pracovních skupin společně s představiteli obecních samospráv zejména témata dalšího rozvoje spolupráce v území a koordinace aktivit sociální oblasti. Výsledky konference jsou ve formě zápisu součástí dokumentace projektu. Úvodní prezentace konference je k dispozici v záložce Výstupy projektu.