Ukončení dotazníkového šetření s občany

20.03.2021

Ukončení dotazníkového šetření s občany v rámci realizace KA02. Dotazníkové šetření probíhalo on-line na webu projektu. Do šetření se zapojilo celkem 221 respondentů. Kompletní dotazníky a databáze odpovědí jsou k uloženy v elektronické dokumentaci projektu. Zpracované výstupy budou zapracovány do dílčích analýz.