Ukončení šetření - bezpečnostní složky

29.01.2021

V rámci realizace KA02 bylo ukončeno šetření se zástupci bezpečnostních složek (Policie ČR a městská policie). Šetření bylo vedeno formou řízených rozhovorů. Vyplněné záznamové archy jsou součástí dokumentace projektu.