Uzavření dotazníkového šetření s poskytovateli sociálních služeb

10.02.2021

Dne 10. 2. 2021 bylo dokončeno terénní šetření vedené formou řízených rozhovorů s představiteli zapojených poskytovatelů sociálních služeb. Výsledky šetření budou zapracovány do jednotlivých analýz projektu a do komplexního SPRSS. Záznamové archy a sumarizované výstupy jsou doloženy v dokumentaci projektu.