Uzavření terénního šetření v obcích

31.03.2021

Dne 31. 3. 2021 byly ukončeny řízené rozhovory se zástupci zúčastněných obcí. Šetření jse součástí realizace KA02 a výsledky budou zapracovány do analytické části projektu, resp. relevantně do jednotlivých dílčích analýz. Výstupy šetření a jednotlivé záznamové archy jsou uloženy v rámci dokumentace projektu.