Výběr zpracovatele informačního systému sociální platformy - 2. kolo

16.09.2021

Výběr zpracovatele IS sociální platformy SO ORP Příbram - veřejná poptávka - 2. kolo (na základě podrobně specifikovaného zadání).