Výběr zpracovatele IS sociální platformy - dokončení

05.10.2021

Dokončení výběru zpracovatele informačního systému sociální platformy SO ORP Příbram. Zahájení přípravy smluvního dokumentu.