Zahájení přípravy Memoranda o rozvoji spolupráce v sociální oblasti

27.10.2021

V návaznosti na výsledky společné konference pracovních skupin projektu za účasti dalších klíčových aktérů plánování sociálních služeb v SO ORP Příbram a s ohledem na vyjádření (nabídku) zástupce příjemce projektu (starosty města Příbram) byla zahájena příprava Memoranda o rozvoji spolupráce v sociální oblasti na území SO ORP Příbram. Text Memoranda bude následně projednán v orgánech příjemce (město Příbram).